Thậm chí bạn không có giấy tờ, bạn vẫn có thể được giúp đỡ. 

Quỹ Trợ Giúp Công Nhân Oregon là an toàn và danh tánh của bạn được bảo vệ.

Tất cả các thông tin cá nhân sẽ được bỏ đi sau khi nhận tiền.

Làm cách nào tôi có thể ghi danh vào Quỹ Cứu trợ Công Nhân Oregon hoặc Quỹ Kiểm Dịch?

 1. Hãy bắt đầu bằng cách gọi (888) 274-7292. Bạn có thể nói với họ ngôn ngữ mà bạn thích nói
 1. Bạn sẽ nói chuyện với một đại lý trung tâm cuộc gọi, người sẽ yêu cầu thông tin về tiểu sử để bảo đảm vị trí của bạn trong danh sách chờ đợi. Điều quan trọng là phải có giấy tờ tùy thân sẵn sàng
 2. Vào cuối danh sách chờ đợi, bạn sẽ được cấp một số Nhận Dạng mà bạn có thể xem lại vị trí của mình trong danh sách chờ đợi trên trang web của chúng tôi. Bạn sẽ nhận được một văn bản với thông tin đó.
 1. Bạn sẽ phải chờ đợi một khoảng thời gian, chúng tôi yêu cầu sự kiên nhẫn của bạn. Cuối cùng, trường hợp của bạn sẽ được chỉ định cho một trình duyệt viên sẽ gọi cho bạn để lên lịch cho đơn xin của bạn cho bất kỳ khoản tiền nào. Bạn chỉ cần gọi một lần. Khi bạn đã có số ID của mình, đó là vấn đề chờ đợi và theo dõi tình trạng của bạn.

Hãy nhớ rằng toàn bộ quá trình này là miễn phí. Bạn không nên trả bất cứ cái gì trong quá trình này.

Sự khác biệt giữa các quỹ là gì?

Cứu trợ Công Nhân Oregon là một quỹ cứu trợ thiên tai cho:

 1. Người di cư không có tư cách pháp nhân tại Hoa Kỳ
 2. Người lớn từ 18 tuổi trở lên
 3. Cư dân Oregon và Công nhân Oregon
 4. Ai bị mất việc vì coronavirus

Để đăng ký quỹ này, người đó phải là cư dân và đã làm việc tại Tiểu bang Oregon vào hoặc trước ngày 1 tháng 2 năm 2020.

Quỹ Kiểm Dịch có sẵn để:

 1. Người lớn từ 18 tuổi trở lên
 2. Ai đang hoặc đã từng làm công nhân nông trại ở Oregon
 3. Những người đã TRỰC TIẾP bị ảnh hưởng bởi coronavirus, đã từng hoặc đã tiếp xúc với coronavirus
 4. Đã tự kiểm dịch trong một thời gian nhất định.

Quỹ Kiểm Dịch dành cho những người cần hỗ trợ tài chính trong thời gian cách ly.

last updated 8/21/20*